Opinionsartiklar

Här samlar vi opinionsartiklar vi gillar, både svenska och utländska.

Du måste inte tycka som alla andra, inte falla in i den officiella linjen. Vi är inte i krig mot en främmande makt, utan vi krigar mot ett virus, och än mer mot okunskap och ignorans.

Nedan artiklar är sådana vi gillar och genomgående har de fog för vad de säger och det går att hitta vetenskapligt stöd för det som påstås.