Allt Om Covid-19 För Svenska Föräldrar (och mor-/farföräldrar)

I samarbete med Lärarupproret och Föreningen Covid-19 Skola & Barn

Upprop: Skydda barnen från fler Covidfinfektioner!

Vad är detta?

OBS! Pandemin är inte över! De flesta experter internationellt har en helt annan syn på hur Covid ska hanteras än Folkhälsomyndigheten. Vi har baserat den information som finns här på internationell forskning och dito råd. Covid-19 ger risk för komplikationer och långsiktiga skador. Redan vid första infektionen. Upprepade infektioner ger mycket stor risk för obotliga skador på immunförsvaret. Folkhälsmyndighetens tar ingen höjd för något annat än den akuta fasen, och det är direkt felaktigt att basera råd till allmänheten på bara detta.

Den här sidan är vigd åt oss i Sverige som har barn i skola och barnomsorg. Vi svenskar har fått höra upprepat om och om igen att barn inte blir sjuka i Covid, att barn inte smittar/smittas, att de inte får några svåra följdverkningar av Covid, att viruset inte är luftburet, man inte smittar innan/utan symptom etc etc. Allt detta är fel. Här kommer kortfattat all den information myndigheterna har utelämnat. Anledningarna ska vi inte gå in på. De får du lura på själv.

Först kommer fakta om smittan och sjukdomen, därefter listar vi åtgärder som kan och bör införas i skolor och förskolor.

Vill du gå direkt till länksidan med allt som berör barn? Klicka kär!

Vad behöver jag som förälder veta?

Här räknar vi upp ett antal saker som vetenskapen är i stort sett 100% överens om gällande barn och Covid. Byggs på allt eftersom vi lär oss mer om sjukdomen/viruset. Gå gärna in på länkarna (källhänvisningar) i texten om du vill ha mer kunskap. På den här webbplatsen finns dessutom fler länkar till olika studier och artiklar som förklarar vissa studier. HÄR är en samling med länkar om barn & covid.

• Sedan ett tag tillbaka står det tydligt att Covid-19 dödar och utmattar T-celler och B-celler (lymfocyter) samt göra vita blodkroppar (monocyter) handlingsförlamade. Det mesta tyder också på att B-//T-celler aldrig riktigt återhämtar sig. Vad än värre är att upprepade Covidinfektioner bryter ned immunförsvaret och med tiden ger obotlig immunbrist. Om man har mild eller till och med asymptomatisk Covid-infektion gör ingen skillnad: man får samma påverkan på immunförsvaret. Det innebär att man inte längre har ett fungerande immunförsvar och annars banala virus och bakterier kan bli livshotande. Det ökar dessutom risken för många former av cancer (de flesta) radikalt. Skulle man få covid när man redan utvecklat immunbrist så kommer tillståndet förvärras, med potential till radikal försämring. Man kan förvänta sig en förkortad livslängd inte bara med år utan med decennier. Blir det riktigt illa (vi vet inte än hur långt detta kommer kunna gå) så kommer man utveckla ett tillstånd som motsvarar AIDS. Då har man max ett par års liv kvar.

En snabb beskrivning av livet med obotlig immunbrist: Man måste alltid ha andningsskydd tillsammans med andra människor, även familj. Man måstre till varje pris undvika sår av olika slag, så handskar gäller om så bara för att bläddra i lite papper. Småsår som att skära sig på papper eller skoskav har potential att utvecklas till sepsis (blodförgiftning). En förkylning leder ofta till lunginflammation med risk för sepsis. Antibiotika hjälper dåligt eller inte alls då antibiotika kräver immunförsvar för att fungera. Glöm allt vad nöjen heter, som restaurangbesök, nöjesfält, fester.

Just denna effekt är den allvarligaste av coronaviruset SARS-Cov-2. Föreställ er att barn drabbas av obotlig immunbrist. Det innebär att de aldrig får det liv ni haft. De kommer leva ett liv i sjukdom och lidande, med få glädjeämnen. Ett liv som troligtvis blir kraftigt förkortat.

• Covidpandemin är inte över. Nu i augusti-september 2022 upplever vi den näst kraftigaste vågen hittills. Och det fortsätter uppåt. Nu (20230108) är extremt många är sjuka och fler blir det när skolorna startar. Och i skolorna var många sjuka, både elever och personal, redan innan jul, faktiskt fler än än samma tid 2021. Och det fortsätter eftersom majoriteten av smittspridningen sker via personer utan symptom som antingen inte fått symptom än eller förblir symptomfria. Nu, dagen innan skolstart är smittotalen 2,5x var de var vid motsvarande tidpunkt förra året.

Myten om Myokardit vs Covidvaccin; det här just en myt. Folkhälsomyndighetens bedömning är helt uppåt väggarna och i total otakt med västvärldens medicinska expertis. Risken att utveckla Myokardit av Covid-19 är mångfalt större än den för vaccinet. Och vaccinet har i praktiken uteslutande så mild infektion att ingen egentlig vår behövs. Enskilda fall har varit under observation ett par dagar. Myokardit av Covid-19 är potentiellt dödligt. I Sverige känner jag i nuläget inte till något dödsfall bland barn som enskilt kan skyllas på just Myokardit, men ett större antal svenska barn har vårdats på sjukhus med svår myokardit från Covid-19.

• Barn får också Covid. Bevisen finns framför näsan på de flesta föräldrar.

Barn får långcovid i minst lika hög utsträckning som vuxna, minst 10-20% av alla smittade. Långcovid är sjukdomssymptom, minst ett, som forsätter mer än 3-4 veckor efter insjuknandet. En undersökning från Novus visade att 14% av vuxna Svenskar lider av sjukdomssymptom 6 månader efter covid. Och då finns det ändå en klick vuxna som inte haft sjukdomen än. Andelen barn med långcovid torde vara ungefär som andelen vuxna. Det borde betyda 280.000 barn. Av dem skulle då 140.000 (7%) haft symptom mer än ett år. Drygt 1% av vuxna är så sjuka att deras vardag inte fungerar och de kan inte jobba eller orkar bara precis jobba och inget mer. Det skulle motsvara 20.000 barn som inte orkar med en något sånär vanlig vardag. Bland barn är andelen som haft Covid nära 100%.

• En “mild” infektion eller en helt utan symptom ger lika stor risk för långcovid.

• Alla, utan undantag, får skador på hjärta/kärlsystemet. Inte alla får symptom, men likväl skador. Även de utan symptom.

En överväldigande majoritet får micro-blodproppar som ger skador på de fina kärlen på organ, i ögonen, hjärnan etc. Utsträckning av skador och långsiktiga men är okända hittills.

Covid ökar kraftigt risken för skador på bland annat njurarna.

• En majoritet får kognitiv nedsättning pga. skador i hjärnan. Bland annat tror man att de delar av hjärnan som analyserar risker drabbas och helt klart är att de flesta får någon form av hjärndimma och minnesproblem. Detta förvärras för varje infektion.

För varje infektion ökar risken för långcovid och allvarligare men. Riskökningen är betydande.

• En Covid-infektion försvagar immunförsvaret under upp till minst ett år. Man tror att detta är anledningen till att människor som haft Covid tenderar att bli förkylda om och om igen och sjukare än vanlig av vanliga förkylningar.

För varje infektion försvagas immunförsvaret ytterligare och tar längre tid på sig att återhämta sig. För vissa förefaller immunförsvaret bli permanent försvagat. Tyvärr är den här forskningen i sin linda och in te mycket är publicerat än, blotta tanken på att det finns en risk att upprepade infektioner med SARS-Cov-2 kan slå ut immunförsvaret borde vara nog för att göra allt för att hindra folk från att bli smittade. Föreställ er ett upprepande av 80-90-taklens AIDS-våg, fast på en skala 100x större. Kan vi hamna där? Det vet vi inte, men blotta misstanken att det kan vara möjligt bör skrämma livet ur varje normalt fungerande människa.

• Vi vet inte vad de långsiktiga effekterna av Covidinfektion blir, men vi kan vara snudd på 100% säkra på att upprepade infektioner gör allt värre.

• Viruset sprids främst via luften
. Forskningen betraktar idag 95% som en rimlig siffra för andel smittfall som blir till via luftburna virus. Kontaktsmitta och droppsmitta står alltså för en mindre del.

Viruset har INTE blivit mildare sett hur det påverkar kroppen, det har bara ändrat modus. Med Omicrons intåg blev viruset också det mest smittsamma virus mänskligheten känner till. BA.5 som är den variant som nu dominerar stort (mer än 90% när detta skrivs) är 3-4x mer smittsamt som BA.1/BA.2 som dominerade i januari/februari när rekordvägen smittade nästan alla svenskar. 3-4 gånger smittsammare än det virus som alltså med marginal var det mest smittsamma vi kände till.

Uppdatering: Den nu dominerande varianten BF.7 är sannolikt på väg att ersättas av XBB.1.5 som ni ligger på några procent men som tagit överallt den upptäckts. BF.7 är mycket bättre på att runda immunförsvaret (immune escape) än både BA.1/BA.2/BA:4/BA.5 där redan BA.5 var bättre på detta än tidigare Omicronvarianter. Ovanpå detta är XBB.1.5 ännu bättre på detta och således ännu mer smittsamt än den variant som redan gett oss 2,5x högre smittotal än samma tid förra året.

Omicron-varianterna rundar det försvar som tillkommit av vaccin eller infektion av varianterna fram till och med Delta. De antikroppar man får av Omicron-varianter skyddar i praktiken inte alls mot sig själva ens, kanske 2-3 veckor kan man ha ett visst skydd där man smittas men aldrig insjuknar. Räkna med noll skydd.

Det enda vaccin som alls skyddar mot att smittas på och finns på marknaden nu är Novavax’s Nuvaxovid. Det ger efter 2 sprutor 40% och efter 3 sprutor 80% skydd mot att smittas i ca 3 månader.

• De nässpraysvaccin som väntas vara klara för godkännande i EU mot slutet av året kommer inte godkännas för barn förrän närmare sommaren 2023 – räkna inte med hjälp i skolorna av detta förrän nästa höst. Edit 20221201: Från 20221101 vaccineras INGA barn i Sverige pga. Folkhälsomyndighetens illa grundade beslut. De motsäger sig själva i sitt i efterhand fabricerade beslutsunderlag och vi kan bara gissa vad agendan är, men den är inte i linje med att minimera risker och skadeverkningar för barnen. Även vuxna begränsas för hur många doser man får. Är man inte över 65 år gammal får man efter 20221101 inte mer än en 3:e dos. Att man behöver ha påfyllda av mRNA-vaccinen ca var 3-4 månad bryr man sig inte om. Linjen är som vanligt på tvärs med vetenskaplig koncensus.//Admin

• Kan vi hålla ut fram till sommaren 2023 och använda mask och luftrenare etc. så kan vi kanske undvika att alla barn blir kroniskt sjuka i framtiden. Helt klart är dock att det inte finns en enda nackdel med att stoppa återinfektioner i skolorna. För vi vet 100% säkert att det är mycket illa att upprepat infekteras av SARS-Cov-2.

Hur Skyddar Vi Skolbarnen

Nedanstående åtgärder är alla effektiva. Vissa går att införa direkt och andra är mer omständiga. De listas i ordning av effektivitet och hur lätt de kan införas. För att de ska införas krävs det att folket ryter till. Läs vad som står nedan. Detta är saker som är tydligt bevisade och helt okontroversiella utanför Sverige. Därefter kan du skriva under namninsamlingen: Stoppa Skolsmittan – Inför Effektivt Smittskydd i Sveriges Skolor!

• Andningsskydd Ffp2 & Ffp3 sänker risken för att smittas med 95% respektive 99% om de används rätt av en enskild person. Har alla i ett klassrum Ffp2 eller bättre reduceras risken för de närvarande nästan 100% om alla fått på masken helt rätt, och mer än 95% med den grad av rätt användande man kan vänta sig hos gruppen. Alltså även masker som inte sitter perfekt skyddar mycket bra i grupp.

Luftrenare med HEPA-filter som renar all luft i klassrummet minst 6 gånger per timma minskar mängden virus i luften med 80%. Istället för att en hel klass på 20 personer (om andningsskydd inte används) smittas när en person är smittsam smittas 4 personer i snitt. Används detta ihop med Ffp2 andningsskydd smittas i de allra flesta fall ingen alls. Luftrenare fungerar också bra i förskolor där det kan vara knepigt med andningsskydd. Förskolor är beroende av åtgärder i resten av samhället tyvärr, så arbetsplatser och andra inomhusmiljöer måste också börja tillämpa andningsskydd och luftrenare om vi ska skydda förskolebarn.

Virusdödande UV-lampor reducerar mängden levande viruspartiklar i luften. kräver expertis för placering. Kan ge betydande reduktion.

• Förbättrad ventilation som omsätter luften minst 6x per timma och endast tillför färsk luft utifrån som också filtrerats för partiklar. Ger stor skillnad mot den ventilation som de flesta skolor/klassrum har idag. Det krävs alltså ventilation som överträffar de regler som finns med ganska stor marginal. Tyvärr så uppfyller i nuläget mångaav alla skolbyggnader ens de krav som finns.

Varför blev det såhär illa?

Detta kommer diskuteras på en separat sida. Kommer länkas härifrån! Kom tillbaka och kolla.

Återkom gärna hit då detta kommer uppdateras! Det går också att prenumerera på webbplatsen och då får du pling varje gånge ett ny inlägg kommer in, och givetvis när denna sida uppdateras.

Dela denna sida genom att visa QR-koden nedan. Du kan spara den på din telefon.

Ladda ned PDF för att dela denna sida i pappersform (QR-kod).